Koulutukset, julkaisut & tiedotukset

Tiedotusasia II:

Kari Pylkkäsen muistoluento 6.4. klo 16 YTHS:n tiloissa

Tiedotusasia II:

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry järjestää Kari Pylkkäsen muistoluennon PSYKOTERAPIAN KEHITTÄMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA TERVEYDENHUOLLOSSA JA YHTEISKUNNASSA - KARI PYLKKÄSEN PERINNÖN JÄLJILLÄ

Tiedotusasia

Tiedotusasia: Transferenssikeskeisen psykoterapian (TFP) koulutusohjelma, Helsinki 2018-2020

Tiedotusasia

Transferenssikeskeinen psykoterapia (TFP) on manualisoitu ja tutkimus-näyttöön perustuva, epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien potilaiden hoitomenetelmä, jonka on kehittänyt Otto Kernberg. TFP on psykodynaaminen yksilöpsykoterapia, jonka tavoitteena ei ole pelkästään potilaan oireilun lievittäminen, vaan myös persoonallisuuden toiminnan parantuminen.

Tilaa uusin kirja: Kuuntelemisen taito

Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 19

Tilaa uusin kirja: Kuuntelemisen taito

”SITÄ KUUSTA KUULEMINEN...” ohjaa sananlaskukin puhuttelevalla tavalla. Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta kiinnostuneen se voi johtaa pohtimaan sitä, mikä on ominaista juuri psykoana- lyyttiselle psykoterapialle. Tähän kokoelmaan on koottu tekstejä, jotka lähestyvät rikastuttavilla tavoilla psykoanalyyttiselle lähestymistavalle ominaista pyrkimystä asettua psykoterapeuttiseen yhteyteen, sekä koosteita Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivien esityksistä.

Kouluttajakoulutus

Oletko psykodynaaminen psykoterapeutti?

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus Lisää työkaluja tarjolla työnohjaukseen ja kouluttamiseen mutta myös potilastyöhön kouluttajakoulutuksesta. Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää Helsingin Yliopiston hyväksymiä nuorten psykodynaamisia psykoterapeuttikouluttajakoulutuksia.