Koulutukset, julkaisut & tiedotukset
Nuorisopsykoterapiasäätiön koulutuspäivät 5.-6.10.2018

NUORISOPSYKOTERAPIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ ”Syntymän vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen” - Johannes Lehtonen. ”Rakkauden hedelmät” - Marita Niemi. ”Isän katse” - Maria Häkkinen. ****************************************** Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtosen luennon aluksi kuvataan lapsen kehitystä kohdussa ennen syntymää. Syntymän aiheuttamaa katkosta lapsen ja äidin välillä käsitellään sekä fysiologiselta että alkeispsyykkiseltä kannalta. Kuvataan sillan kehittymistä lapsen ja äidin välille sekä vietin heräämisen osuutta tuon sillan rakentumisessa. Syntymään sopeutumisen eteneminen tuo lapsen elämään säännöllisen rakenteen, joka muodostuu nälän, tyydytyksen, levon ja unen välisestä vuorottelusta. Se tuo lapsen elämään ajalliset puitteet. Näiden tilojen rytminen vaihtelu toistuu satoja kertoja vastasyntyneisyyskaudella. Luennon lopulla käsitellään myös mielihyväperiaatteen ja alkeellisen tietoisuuden (kehollinen tietoisuus) kehittymistä.

Tiedotusasia II:

BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta 14.-15.9.

Tiedotusasia II:

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry - Finlands ungdomspsykiatriska förening rf Helsingin psykoterapiayhdistys ry – Helsingfors psykoterapiförening rf Yhteistyössä järjestävät koulutuspäivät BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta Paikka: Aika: Luennoitsija: Tulkki: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki 14. - 15.9.2018 Professori, psykoanalyytikko ALESSANDRA LEMMA Kimmo Absetz Päivien puheenjohtajat: perjantaina psykologi, psykoterapeutti Axel Aminoff lauantaina psykologi, psykoterapeutti Olli Salo

Tilaa uusin kirja: Kuuntelemisen taito

Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 19

Tilaa uusin kirja: Kuuntelemisen taito

”SITÄ KUUSTA KUULEMINEN...” ohjaa sananlaskukin puhuttelevalla tavalla. Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta kiinnostuneen se voi johtaa pohtimaan sitä, mikä on ominaista juuri psykoana- lyyttiselle psykoterapialle. Tähän kokoelmaan on koottu tekstejä, jotka lähestyvät rikastuttavilla tavoilla psykoanalyyttiselle lähestymistavalle ominaista pyrkimystä asettua psykoterapeuttiseen yhteyteen, sekä koosteita Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivien esityksistä.

Kouluttajakoulutus

Oletko psykodynaaminen psykoterapeutti?

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus Lisää työkaluja tarjolla työnohjaukseen ja kouluttamiseen mutta myös potilastyöhön kouluttajakoulutuksesta. Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää Helsingin Yliopiston hyväksymiä nuorten psykodynaamisia psykoterapeuttikouluttajakoulutuksia.

Tiedotusasia

Tiedotusasia: Transferenssikeskeisen psykoterapian (TFP) koulutusohjelma, Helsinki 2018-2020

Tiedotusasia

Transferenssikeskeinen psykoterapia (TFP) on manualisoitu ja tutkimus-näyttöön perustuva, epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien potilaiden hoitomenetelmä, jonka on kehittänyt Otto Kernberg. TFP on psykodynaaminen yksilöpsykoterapia, jonka tavoitteena ei ole pelkästään potilaan oireilun lievittäminen, vaan myös persoonallisuuden toiminnan parantuminen.