Nuorisopsykoterapia-säätiö aloittaa uuden nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutusta suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2024. Haku helmikuussa 2024.

Helsingin Yliopisto järjestää yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa:

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

Psykologinen auttaminen perustuu ymmärtämiseen. Tämän koulutuksen kautta nuoruuteen liittyvä kehityspsykologia tulee tutuksi luoden pohjaa psykoterapiaprosessin ymmärtämiseen kehityksellisten saavutuksien tai juuttumisen kautta. Kehityksessä eteenpäin pääseminen auttaa nuorta irti oireistaan. 

 

Koulutuksesta saa Valviran hyväksymän psykoterapeutin ammattinimikkeen ja se antaa valmiuden toimia sekä nuorten että aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

 

 

Tarkat tiedot koulutusohjelmasta löytyvät Helsingin yliopiston verkkosivuilta:

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/ammatillinen-jatkokoulutus/psykoterapeuttikoulutus/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2023/psykodynaaminen-nuorten-yksilopsykoterapian-koulutusohjelma-2023-2026

Koulutuksen hakuaika tammikuu 2024.

Hakukelpoisuuden kriteerit esitetään Helsingin Yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa.

 

Lisätietoja: Helsingin Yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijalta 

 

meilahti-specialist@helsinki.fi

 

tai matti.pesola@gmail.com