Nuorisopsykoterapia-säätiö on aloittanut uuden nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutus alkaa syksyllä 2017.