Nuorisopsykoterapia on itseensä tutustumista, hyvin pelkistetysti sanottuna. Se on itsensä kuuntelemista, omien ajatusten, tunteiden, kuvitelmien ja pelkojen kuuntelemista.

Löydettyäsi psykoterapeutin tältä sivustolta, voit varata häneltä ajan psykoterapiahaastattelua varten. On hyvä, jos teillä on mahdollisuus tavata muutaman kerran. Silloin voitte rauhassa sekä tutustua toisiinne että keskustella siitä, millaisesta ongelmasta oikein on kyse. Yhdessä terapeutin kanssa voi silloin arvioida terapian tarpeellisuutta.

Mikäli päädytte psykoterapeutin kanssa siihen, että terapian aloittaminen olisi paikallaan, tehdään sen aloittamisesta sopimus, jolloin terapian käytännön puitteista sovitaan alustavasti (terapiatapaamisten tiheys, maksut, lomat ym.).

Mitä nuorisopsykoterapia on?

Nuorisopsykoterapia on itseensä tutustumista, hyvin pelkistetysti sanottuna. Se on itsensä kuuntelemista, omien ajatusten, tunteiden, kuvitelmien ja pelkojen kuuntelemista. Usein se vaatii uteliaisuutta, rohkeutta ja myös ajan antamista itselleen, asioilleen. Se on tutustumista niihin kaikkiin mielessä myllertäviin asioihin, jotka voivat synnyttää häpeää, ahdistusta, paniikinomaisia tunteita ja monenlaisia hämmentäviä, pelottaviakin oloja.

Hyvin usein nuori ajattelee olevansa ainoa, joka tällaisia tunteita kokee. "Kukaan toinen ei voi näin ajatella, kukaan ei voi tätä tajuta". Sellaisesta tulee hyvin yksinäinen olo, ja kuitenkin jo nuoruuteen sinällään kuuluu paljon kummallisen ja oudon tuntuista.

Useat nuoret kamppailevat aikamoisten myllerrysten keskellä etsien omaa itseään. Omassa ruumiissakin alkaa tapahtua asioita, jotka hämmentävät, säikäyttävätkin. Aina ei ollenkaan tiedä, mikä oikein kuuluu asiaan, mikä ei. Monesti saattaa miettiä, olenko ollenkaan "normaali", kun on tällaisia tai tällaisia ajatuksia tai tuntemuksia. Siksi yksin näiden kysymysten ja olojen kanssa oleminen on usein ahdistavaa.

Nuorisopsykoterapiassa nuori saa rauhassa ja luottamuksellisesti syventyä häntä huolestuttaviin ja askarruttaviin asioihin sellaisen aikuisen kanssa, joka on tietää nuoruusiän erityispiirteistä ja on kiinnostunut tekemään psykoterapiaa nimenomaan nuoria varten.

Psykoterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun mielessä on itseen tai omaan elämään liittyviä ahdistavia asioita. Niiden kanssa voi tuntua vaikealta selviytyä. Hankaluudet estävät elämästä sellaista elämää, jonka tuntee itselle kuuluvan. Psykoterapiassa ne kohdataan yhdessä ymmärtävän toisen ihmisen kanssa.

Monesti tietyt asiat ovat jo pitkään ahdistaneet tai haitanneet itseä. Ystäviä tai seurustelukumppania on vaikea saada, yksinäisyys ahdistaa, paniikinomaiset tuntemukset vaikeuttavat jokapäiväistä elämää, syömiseen/syömättömyyteen liittyy vaikeuksia, arjessa ei osaa/saa olla se, mikä on. Ajatukset itsemurhasta käyvät mielessä tai itseä joutuu satuttamaan, koska on niin paha olla... Hyvin monenlaiset asiat voivat tuottaa ahdistusta, hätää ja häpeää. Ja kuitenkaan, niitä ei tarvitse kantaa yksin.

Nuorisopsykoterapia perustuu psykodynaamiseen ajatteluun. Nykyaikana on vankka tutkimusnäyttö sen vaikuttavuudesta. Lisäksi on olemassa vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että eniten psykoterapiassa vaikuttavat, eivät temput tai tehtävät, vaan yleisemmät tekijät. Näitä ovat esimerkiksi hyvä yhteistyösuhde terapeutin ja terapiassa kävijän välillä, riittävä toistojen määrä, tunteiden aktivoituminen, kohdatuksi tulemisen kokemus ja oman elämäntarinan muodostuminen.

Psykoterapia on matka omaan itseen, siihen ihmiseen, mikä sinä itsellesi olet ja jonka kanssa sinä kuljet nämä tulevat, edessä olevat vuodet. Voit psykoterapiassa kulkea sellaista matkaa ihmisen kanssa, joka haluaa kulkea sitä sinun kanssasi, jakaa sinun kanssasi sellaiset ajatukset ja asiat, jotka sinulle ovat tärkeitä. Ne saattavat olla salattavia, hävettäviä tai pelottavia, mutta ainakin hyvin hallitsevia sinun elämässäsi.

Psykoterapia on mahdollisuus löytää itsestään sellaista, mikä siellä on uinumassa, mutta jota ei ihan omin voimin saa esille ja omaan hallintaan. Miksi siis olisi vailla sellaista mahdollisuutta, että oman itsensä kaivaisi esille, nauttisi siitä, tulisi tutuksi sen kanssa. Silloin omana itsenään oleminen ei tuntuisi niin hävettävältä, oudolta tai vieraalta, vaan siitä voisi löytää puolia, joista iloita ja olla tyytyväinen. Sitä kautta voisi saada myös enemmän hyvää muiden kanssa olemisesta ja elämästään ylipäätänsä.

Terapian rahoitus

Nuorella on harvoin mahdollista kustantaa psykoterapiaansa itse, sillä terapiatunnin hinta vaihtelee noin 65 eurosta jopa 90 euroon. Nuori voi hakea rahoitusta Kansaneläkelaitoksen (kela) kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän kautta tai nuorisopsykiatrian ja psykiatrian kautta, joissa terapiarahoitukseen on vuosittain omat määrärahat varattuina. Myös jotkut nuorisovakuutukset korvaavat terapioita.

Terapiassa kävijälle itselleen jää yleensä korvattavaksi käynnistä 10-25 EUR omavastuuosuus.

Hakiessasi rahoitusta psykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin lausunnon terapian aloittamista varten. Sen saat varaamalla ajan paikallisesta terveyskeskuksesta, yksityiseltä psykiatrilta, työterveyshuollosta, oppilaitoksesi mielenterveyspalveluiden kautta tai psykiatrian avo- tai osastohoidosta, jos sinulla jo on kontakti.

Saat vastauksia tiedusteluihisi ja kysymyksiisi myös täältä.

Tutkimusnäyttöjä

Coughlin, P. (2017): Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy. New York: Routledge.

Laska,  K.M. , Gurman, A.S. & Wampold, B.E. (2014): Expanding the lens of evidence-based practice in psychotherapy: a common factors perspective. Psychotherapy 4, 467-481. 

Leichsenring, F. & Rabung, S. (2011): Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. The British Journal of Psychiatry 199, 15–22.