Kun nuori tai nuori aikuinen lähtee psykoterapiaan, hänelle on ehdottoman tärkeää että hän voi luottaa psykoterapeuttiin. Hänen yksityiset ajatuksensa eivät saa tulla kenenkään muun korviin ilman hänen omaa aloitettaan. Tämä pätee myös vanhempien suhteen.

Löydettyänne nuorelle psykoterapeutin tiedot tältä sivustolta, voitte varata häneltä ajan psykoterapiahaastattelua varten. Terapeutti osaa auttaa teitä päättämään, kannattaako haastatteluissa olla vanhempien paikalla vai onko nuorta parempi tavata ensiksi kahden kesken. On hyvä, jos nuorella, mahdollisesti vanhemmilla ja psykoterapeutilla on mahdollisuus tavata muutaman kerran. Silloin voitte saada sekä tuntumaa toisistanne ja siitä, millaisesta ongelmasta oikein on kyse. Yhdessä terapeutin kanssa voi silloin arvioida terapian tarpeellisuutta.

Mikäli päädytte psykoterapeutin kanssa siihen, että terapian aloittaminen olisi paikallaan, tehdään sen aloittamisesta sopimus, jolloin terapian käytännön puitteista sovitaan alustavasti (terapiatapaamisten tiheys, maksut, lomat ym.).

Mitä vanhempainohjaus on?

Kun nuori tai nuori aikuinen lähtee psykoterapiaan, hänelle on ehdottoman tärkeää että hän voi luottaa psykoterapeuttiin. Hänen yksityiset ajatuksensa eivät saa tulla kenenkään muun korviin ilman hänen omaa aloitettaan. Tämä pätee myös vanhempien suhteen.

Tilanne asettaa vanhemmat hankalaan asemaan: he ovat huolissaan lapsestaan mutta eivät saa käsiinsä kaikkea mahdollista tietoa siitä mihin nuoren paha olo voisi liittyä. Se on yksi syy, minkä takia nuorisopsykoterapiassa suositellaan vanhemmille joko omia tapaamisia tai yhteistapaamisia nuoren kanssa psykoterapeutin vastaanotolla. Nuoren oman psykoterapeutin kanssa yhdessä perhe sopii siitä, onko hyvä että vanhempien tapaaja on sama vai eri henkilö kuin nuorella. Vaikka nuori olisi täysi-ikäinen, vanhempien omat käynnit ovat suositeltavia ja kela-korvattavia mikäli nuori aikuinen asuu yhä vanhempiensa luona tai vanhemmilla on yhä keskeinen rooli nuoren aikuisen elämässä.

Vanhempien tapaamisessa ei ole yhtä tiettyä agendaa. Vanhemmat voivat itse löytää yhdessä työntekijänsä kanssa sen, mihin he tapaamisia käyttävät. Joskus voi olla hyvä että vanhemmat tai nuoren terapeutti kysyvät nuorelta, mistä hän toivoisi että vanhemmat puhuisivat omilla käynneillään.

Vanhemmat saavat itse päättää, mitä aiheita he eivät käsittele vanhempien käynneillä. Vanhemmat voivat keskittyä nuoren psyykkisten ongelmien parempaan ymmärtämiseen asiaan erikoistuneen ammattilaisen kanssa. He voivat miettiä omia suhtautumistapojaan nuoren käytökseen, rajojen vetämistä tai kadonneen yhteyden uudelleenlöytämistä. He voivat miettiä mikä nuoren ympäristössä ja perheessä auttaa nuorta aikuistumaan sopivaan tahtiin. He voivat käsitellä oman elämänsä polttavia kohtia, ja vaikeita tunteita, joita nuoren tilanne on heissä mahdollisesti herättänyt. Monesti he pääsevät astumaan lamauttavasta syyllisyydestä kohti rakentavaa tapaa olla osa lapsensa hyvinvointia. Tapaamisten käyttötapoja on yhtä monia kuin vanhempiakin.

Mikäli vanhempia kiinnostaa tietää minkälaista nuorten psykoterapia on, siitä voi lukea lisää täältä.

Terapian rahoitus

Perheellä on harvoin mahdollista kustantaa psykoterapiaansa itse, sillä terapiatunnin hinta vaihtelee noin 65 eurosta jopa 90 euroon. Perhe voi hakea rahoitusta Kansaneläkelaitoksen (kela) kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän kautta tai nuorisopsykiatrian ja psykiatrian kautta, joissa terapiarahoitukseen on vuosittain omat määrärahat varattuina. Myös jotkut nuorisovakuutukset korvaavat terapioita.

Terapiassa  tai vanhempainohjauksessa kävijälle jää yleensä korvattavaksi käynnistä 10-25 EUR omavastuuosuus.

Hakiessanne rahoitusta psykoterapiaa varten tarvitsette psykiatrin lausunnon terapian aloittamista varten. Sen saa varaamalla ajan paikallisesta terveyskeskuksesta, yksityiseltä psykiatrilta, työterveyshuollosta, oppilaitoksesi mielenterveyspalveluiden kautta tai psykiatrian avo- tai osastohoidosta.

Saat vastauksia tiedusteluihisi ja kysymyksiisi myös täältä.