Psykoterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun mielessä on itseen tai omaan elämään liittyviä ahdistavia asioita. Psykoterapiassa ne kohdataan yhdessä ymmärtävän toisen ihmisen kanssa.

Löydettyäsi psykoterapeutin tältä sivustolta, voit varata häneltä ajan psykoterapiahaastattelua varten. On hyvä, jos teillä on mahdollisuus tavata muutaman kerran. Silloin voitte rauhassa sekä tutustua toisiinne että keskustella siitä, millaisesta ongelmasta oikein on kyse. Yhdessä terapeutin kanssa voi silloin arvioida terapian tarpeellisuutta.

Mikäli päädytte psykoterapeutin kanssa siihen, että terapian aloittaminen olisi paikallaan, tehdään sen aloittamisesta sopimus, jolloin terapian käytännön puitteista sovitaan alustavasti (terapiatapaamisten tiheys, maksut, lomat ym.).

Mitä on nuorten aikuisten psykoterapia?

Psykoterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun mielessä on itseen tai omaan elämään liittyviä ahdistavia asioita. Niiden kanssa voi tuntua vaikealta selviytyä. Hankaluudet estävät elämästä sellaista elämää, jonka tuntee itselle kuuluvan. Psykoterapiassa ne kohdataan yhdessä ymmärtävän toisen ihmisen kanssa.

Monesti tietyt asiat ovat jo pitkään ahdistaneet tai haitanneet itseä. Ystäviä tai seurustelukumppania on vaikea saada, yksinäisyys ahdistaa, paniikinomaiset tuntemukset vaikeuttavat jokapäiväistä elämää, syömiseen/syömättömyyteen liittyy vaikeuksia, arjessa ei osaa/saa olla se, mikä on. Ajatukset itsemurhasta käyvät mielessä tai itseä joutuu satuttamaan, koska on niin paha olla... Hyvin monenlaiset asiat voivat tuottaa ahdistusta, hätää ja häpeää. Ja kuitenkaan, niitä ei tarvitse kantaa yksin.

Nuorten aikuisten psykoterapia on mittatilaustyötä. Psykoterapeuttimme ovat joustavia ja pystyvät muovaamaan toimintaansa terapiassa kävijän tarpeiden mukaan. Uusien ajattelu-, tunteidensäätely- ja toimintatapojen kokeilu syntyy mahdollisimman luonnonmukaisesti prosessin aikana. Terapiatyöskentely muuttuu sitä mukaa kun terapiassa kävijän tilanne muuttuu ja hoito edistyy. Kävijä pääsee puhumaan hänelle tärkeistä aiheista ja tulee aidosti kuulluksi.

Nuorten aikuisten psykoterapia perustuu psykodynaamiseen ajatteluun. Nykyaikana on vankka tutkimusnäyttö sen vaikuttavuudesta. Lisäksi on olemassa vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että eniten psykoterapiassa vaikuttavat, eivät temput tai tehtävät, vaan yleisemmät tekijät. Näitä ovat esimerkiksi hyvä yhteistyösuhde terapeutin ja terapiassa kävijän välillä, riittävä toistojen määrä, tunteiden aktivoituminen, kohdatuksi tulemisen kokemus ja elämäntarinan integroituminen.

Nuori aikuisuus on haavoittuvainen elämänvaihe. Ikätoverit ympärillä rakentavat uraa, nauttivat vapaa-ajastaan, solmivat ystävyys ja parisuhteita, perustavat ehkä perheitäkin. He vaikuttavat olevan tyytyväisiä itseensä ja omaan ruumiiseensa ja tulevan toimeen itsenäisesti kaikenlaisten yhteiskunnan paineiden keskellä. Nuorten aikuisten psykoterapiaan saavutaan usein silloin, kun ollaan huolissaan siitä, kuinka itse voi täyttää elämänvaiheeseen liittyvät elämäntehtävät. Ehkä kokee että haluaakin jotain ihan muuta kuin sitä millaisia odotuksia itseen kohdistuu. 

Terapia on matka omaan itseen, siihen ihmiseen, mikä sinä itsellesi olet ja jonka kanssa sinä kuljet nämä tulevat, edessä olevat vuodet. Voit psykoterapiassa kulkea sellaista matkaa ihmisen kanssa, joka haluaa kulkea sitä sinun kanssasi, jakaa sinun kanssasi sellaiset ajatukset ja asiat, jotka sinulle ovat tärkeitä. Ne saattavat olla salattavia, hävettäviä tai pelottavia, mutta ainakin hyvin hallitsevia sinun elämässäsi.

Psykoterapia on mahdollisuus löytää itsestään sellaista, mikä siellä on uinumassa, mutta jota ei ihan omin voimin saa esille ja omaan hallintaan. Miksi siis olisi vailla sellaista mahdollisuutta, että oman itsensä kaivaisi esille, nauttisi siitä, tulisi tutuksi sen kanssa. Silloin omana itsenään oleminen ei tuntuisi niin hävettävältä, oudolta tai vieraalta, vaan siitä voisi löytää puolia, joista iloita ja olla tyytyväinen. Sitä kautta voisi saada myös enemmän hyvää muiden kanssa olemisesta ja elämästään ylipäätänsä.

Terapian rahoitus

Nuorella aikuisella  on harvoin mahdollista kustantaa psykoterapiaansa itse, sillä terapiatunnin hinta vaihtelee noin 65 eurosta jopa 90 euroon. Nuori aikuinen voi hakea rahoitusta Kansaneläkelaitoksen (KELA) kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän kautta tai nuorisopsykiatrian ja psykiatrian kautta, joissa terapiarahoitukseen on vuosittain omat määrärahat varattuina. Myös jotkut nuorisovakuutukset korvaavat terapioita.

Terapiassa kävijälle itselleen jää yleensä korvattavaksi käynnistä 10-25 EUR omavastuuosuus.

Hakiessasi rahoitusta psykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin lausunnon terapian aloittamista varten. Sen saat varaamalla ajan paikallisesta terveyskeskuksesta, yksityiseltä psykiatrilta, työterveyshuollosta, oppilaitoksesi mielenterveyspalveluiden kautta tai psykiatrian avo- tai osastohoidosta, jos sinulla jo on kontakti.

Saat vastauksia tiedusteluihisi ja kysymyksiisi myös täältä.

Tutkimusnäyttöjä

Coughlin, P. (2017): Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy. New York: Routledge.

Laska,  K.M. , Gurman, A.S. & Wampold, B.E. (2014): Expanding the lens of evidence-based practice in psychotherapy: a common factors perspective. Psychotherapy 4, 467-481. 

Leichsenring, F. & Rabung, S. (2011): Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. The British Journal of Psychiatry 199, 15–22.