OPINNÄYTETYÖSYMPOSIUM


Aika: 05.-06.04.2019
Paikka: Tekniskan Salit, Klubisali, Eerikinkatu 2, 6.krs, Helsinki

Alustajat aiheineen:

12.30 - 14.00 Anna Lilja, PsL, psykologi, psykoanalyytikko (IPA)
                      Psykoanalyysi ja ajan henki
                      Avausluento
14.00 - 14.30 Kahvitauko
14.30 - 15.30 Merja Koskelainen, FT, PsL, psykologi, psykoterapeutti VET
                      Kantanäkyfantasiat kliinisessä työssä ja taiteessa
15.30 - 15.45 Tauko
15.45 - 16.45 Laura Luodemäki, PsM, psykologi, psykoterapeutti VET
                     Erillisyyden kokemisen sietämättömyys äidin ja
tyttären 
                     suhteessa - destruktiivisen sisällön käsittelemisen
vaikeus

Lauantai
 9.45 - 10.45 Jaana Tomma, PsM, psykologi, puheterapeutti, 
                      psykoterapeutti VET
                      Ensimmäinen sana on rakkauslaulu
10.45 - 11.00 Tauko 
11.00 - 12.00 Anna Liimola, PsM, psykologi, psykoterapeutti VET
                      Iho rajana
12.00 - 12.45 Lounas
12.45 - 13.45 Riikka Tolsa – Saloheimo, LL, lastenpsykiatrian
                      erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
                      Ruumiillisuus lapsen psykodynaamisessa
psykoterapiassa
13.45 - 14.15 Kahvitauko
14.15 – 15.15 Maarit Veikkolainen, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri,
                      psykoanalyytikko (IPA), psykoterapiakouluttaja (HPY)
                      Putoamisen metafora varhaisen kokemusmaailman ilmen-
                      täjänä