Transferenssikeskeinen psykoterapia (TFP) on manualisoitu ja tutkimus-näyttöön perustuva, epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien potilaiden hoitomenetelmä, jonka on kehittänyt Otto Kernberg. TFP on psykodynaaminen yksilöpsykoterapia, jonka tavoitteena ei ole pelkästään potilaan oireilun lievittäminen, vaan myös persoonallisuuden toiminnan parantuminen.

Koulutusohjelmassa käytetään viimeisintä, vuonna 2015 julkaistua TFP:n hoitomanuaalia:
Yeomans F, Clarkin J, Kernberg O (2015): Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington DC: American Psychiatric Publishing. 

Tämä englanninkielinen koulutus- ohjelma on tarkoitettu psykotera- peuteille ja psykoterapeuttikoulutus- ohjelmissa opiskeleville psykologeille, psykiatreille ja muille kliinikoille. Pätevyyttä psykodynaamisesta psyko- terapeuttikoulutuksesta EI edellytetä.
TFP:n kansainvälisen kattojärjestön, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP; www.istfp.org), säädösten mukaisesti koulutusohjelma koostuu neljästä 2-päiväisestä teoreettisesta koulutus-päivästä ja yhden potilaan hoitami-sesta kahden vuoden ajan, säännöl-lisine ryhmätyönohjauksineen. Kaikki koulutusohjelman kouluttajat ovat ISTFP:n auktorisoimia kouluttajia ja työnohjaajia. Tämän koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen koulutetut psykoterapeutit voivat hakea ISTFP:ltä sertifiointia TFP- terapeutteina toimimiseksi.

Seminaarit
(kukin 2 päivää, 20 x 45 minuuttia)
1.6.-2.6.2018
Johdatus Transferenssikeskeiseen Psykoterapiaan
Otto Kernberg ja Stephan Doering
21.9.-22.9.2018
Diagnosointi, potilaiden valinta ja hoitosopimuksen tekeminen työnohjauksen tuella toteutettavaan TFP-hoitoon.
Nel Draijer ja Kay Haran
16.11.-17.11.2018
Hoitotekniikka
Nel Draijer ja Kay Haran
18.1.-19.1.2019
Komplikaatiot, narsismi, ja hoidon myöhemmät vaiheet
Nel Draijer ja Kay Haran

On mahdollista osallistua vain ensimmäiseen, Otto Kernbergin ja Stephan Doeringin vetämään 2- päiväiseen TFP:n yleisesittelyyn ja johdantoseminaariin, kaikkiin neljään seminaariin ilman koulutuspotilaan hoitoa ja työnohjausta, tai koko koulutusohjelmaan (ryhmän koko on enintään 12 henkilöä).
Työnohjausryhmät
Työnohjausryhmistä vastaavat koulu- tuspsykoterapeutit Kay Haran (New York) ja Nel Draijer (Amsterdam). Ne kokoontuvat viikoittain 90 minuutin ajan Skype-yhteyden turvin ja kahdesti kokopäivän tilaisuuksina Helsingissä.
Työnohjaukset alkavat syyskuussa 2018 ja jatkuvat kahden vuoden ajan.

Järjestelyt ja maksut
Koulutuksen järjestäjä on Therapeia- säätiö, yhteistyössä ISTFP:n kanssa. Ensimmäinen seminaari toteutetaan Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki). Muut osuudet toteutetaan Therapeia-säätiöllä (Topeliuksenkatu 15, Helsinki). Voit varata joko:
A. ainoastaan Otto Kernberg -seminaari 1.-2.6.2018
420 €+ alv 24% (520,80 €)
tai
B. kolme muuta 2-pv seminaaria
1.140 €+alv 24% (1413,60 €)
tai
C. koko koulutusohjelma, mukaan lukien työnohjaus (ja mahdollisuus sertifikaattiin TFP-terapeuttina toimimiseksi)
4.200 €+alv 24% (5.208 €)

Ilmoittautuminen 20.4.2018 mennessä hallinto@therapeiasaatio.inet.fi
Mainitse ilmoittautuessasi, koskeeko ilmoittautuminen ainoastaan ensim- mäistä seminaaria (A), kolmea muuta seminaaria (B) tai koko ohjelmaa (C).
Lisätietoja:
www.therapeia-saatio.fi
PsL Thea Strandholm thea.strandholm@gmail.com Puh. 050 338 4282
PsT, dos. Olavi Lindfors olavi.lindfors@kolumbus.fi