NUORISOPSYKOTERAPIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ ”Syntymän vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen” - Johannes Lehtonen. ”Rakkauden hedelmät” - Marita Niemi. ”Isän katse” - Maria Häkkinen. ******************************************

NUORISOPSYKOTERAPIAN ERITYISKYSYMYKSIÄ:

”SYNTYMISEN IHME”

Professori, psykoanalyytikko Johannes Lehtosen luennon aluksi kuvataan lapsen kehitystä kohdussa ennen syntymää. Syntymän aiheuttamaa katkosta lapsen ja äidin välillä käsitellään sekä fysiologiselta että alkeispsyykkiseltä kannalta. Kuvataan sillan kehittymistä lapsen ja äidin välille sekä vietin heräämisen osuutta tuon sillan rakentumisessa. Syntymään sopeutumisen eteneminen tuo lapsen elämään säännöllisen rakenteen, joka muodostuu nälän, tyydytyksen, levon ja unen välisestä vuorottelusta. Se tuo lapsen elämään ajalliset puitteet. Näiden tilojen rytminen vaihtelu toistuu satoja kertoja vastasyntyneisyyskaudella. Luennon lopulla käsitellään myös mielihyväperiaatteen ja alkeellisen tietoisuuden (kehollinen tietoisuus) kehittymistä.

Psykoanalyytikko Marita Niemen ”Rakkauden hedelmät” -luennossa pohditaan sitä tilannetta, johon ja josta lapsi aluksi kahdenkeskisten suhteiden kautta psyykkisesti syntyy. Piilotajuiset odotukset, fyysinen ja psyykkinen ”pitely” sekä sosiaalinen vuorovaikutus synnyttävät lapselle kokemukset tuntemuksista ja tunteista ja vähitellen muovaavat itseyden kokemusta. Pohditaan myös psykoterapian hoidollisia mahdollisuuksia ja esitellään erilaisia menetelmällisiä painotuksia varhaisia kehityksellisiä vajeita paikattaessa.

Psykoanalyytikkokouluttaja Maria Häkkisen ”Isän katse”-tekstissä käsitellään kysymystä itsen ja ulkoisen maailman hahmottamisesta kolmiosuhteen näkökulmasta. Se on koko elämän kestävä prosessi ja saa erilaisia ilmenemismuotoja myöhemmissä elämänvaiheissa.

Nuorisopsykoterapia-säätiö järjestää nuorisopsykoterapian koulutuspäivät 5.-6.10.2018 Auditorio Leonardo da Vincissa, Itämerenkatu 11–13, Helsinki (Ruoholahden metroasema).

Perjantai 5.10.2018

08.45 - 09.15 Ilmoittautuminen

09.15 - 09.30 Päivien avaus, säätiön puheenjohtaja Marita Niemi

09.30 -11.00  ”Syntymän vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen”,   prof., LKT, psykoanalyytikko  Johannes Lehtonen

11.00 - 11.30 Kahvitauko

11.30 - 13.00 Psykoterapiatapaus 1. Tapausta kommentoivat säätiön opettajat

13.00 - 14.30 Lounastauko

14.30 - 16.00 ”Rakkauden hedelmät”, psykologi, FM, psykoanalyytikko Marita Niemi

 

Lauantai 6.10.2018

 

09.30- 11.00 ”Isän katse”, psykologi, FM, psykoanalyytikkokouluttaja 

                                     Maria  Häkkinen                                                             

11.00 - 11.30 Kahvitauko

11.30 - 13.00 Psykoterapiatapaus 2. Tapausta kommentoivat säätiön opettajat.

13.00 - 14.00 Loppukeskustelu

 

Kahvi ja lounas sisältyvät koulutuspäiviin.

Osallistumismaksu 300,- (alv 0 %), säätiön kouluttamilta nuorisopsykoterapeuteilta 250,- (alv 0 %).

Maksu suoritetaan etukäteen säätiön tilille Nordea 127130-83141 (FI91 1271 3000 0831 41 NDEAFIHH) 

tai sopimuksen mukaan laskutetaan työnantajaa. 

Maksettaessa on ehdottomasti mainittava osallistujan nimi. 

 

 

Päiviä on anottu kurssimuotoiseksi teoreettiseksi koulutukseksi psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian aloille.

Ilmoittautuminen linkistä:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ6vlPEiiWEwwX6ZucSEahn2a6P6PQCGueUcXe1fLGDQd-Aw/viewform