”SITÄ KUUSTA KUULEMINEN...” ohjaa sananlaskukin puhuttelevalla tavalla. Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta kiinnostuneen se voi johtaa pohtimaan sitä, mikä on ominaista juuri psykoana- lyyttiselle psykoterapialle. Tähän kokoelmaan on koottu tekstejä, jotka lähestyvät rikastuttavilla tavoilla psykoanalyyttiselle lähestymistavalle ominaista pyrkimystä asettua psykoterapeuttiseen yhteyteen, sekä koosteita Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivien esityksistä.

Koulutusanalyytikko Virginia Ungar:
”Nuoruus – tuskaa siitä, mihin kuuluu vai kuuluuko mihinkään”
Koulutusanalyytikko Ann-Mari Rytöhonka: ”Mitä psykoanalyyttinen kuunteleminen on”
Koulutusanalyytikko Vesa Manninen: ”Transferenssi ja kohtaaminen prosessi”
Nuorisopsykoterapeutti Tuula Karatvuo: ”Toinen mahdollisuus”
Kouluttajapsykoterapeutti Antto Luhtavaara: ”Rakkaus joka ei ole rakkautta”
Kouluttajapsykoterapeutti Outi Laine: ”Vastahakoisestiko terapiaan?”
Lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti Göran Kjellberg: ”Nuoruusikäisen itsetuhoisen käytöksen ymmärtäminen”
204 s.
Ovh. 25 €
Tilaukset sähköpostitse nuorisopsykoterapiasaatio@gmail.com